Home Pangunahin Qur'an Paghahati-hati ng Qur’an, Ano ibig pakahulugan nito?

Paghahati-hati ng Qur’an, Ano ibig pakahulugan nito?

2
Paghahati-hati ng Qur’an, Ano ibig pakahulugan nito?

Mga Bahagi, Mga Kabanata, Mga Talata sa Qur’an

Pagbigkas ng Qur’an ay tungkulin ng bawat mabuting Muslim sa araw-araw. Sama-sama o magkakabukod, bawat nakapag-aral na mananampalatayang lalaki, babae at bata ay nararapat na magbabasa, mag-aaral at nagbabahaginan mula sa Aklat ni Allah.

Sa kanilang may hangarin na matapos ang kanilang pagbigkas o pagbabasa ng Qur’an sa loob ng takdang oras, sila nalulugod ng labis na makita ang Qur’an na hinati sa tatlumpong [30] magkakapantay na bahaging tinatawag na “juz-un” sa Arabe o Para sa Persyano [Farsi]. Ito rin ay hinati sa pitong makakapantay na mga bahagi. Kung ang ilan ay nakakabasa ng isang “juz’un” sa bawat araw, sa loob ng 30 araw ay matatapos nila ang buong Qur’an sa loob ng isang buwan.

Ang ikapitong bahagi ng Qur’an ay tinatawag na manzil, na kung babasahin ng buo sa loob ng isang araw ay matatapos ang pagbasa ng Qur’an sa loob ng isang linggo lamang.

Karaniwan ang ikaapat ng bawat sipara [¼, ½, ¾] ay tinatandaan din sa wikang Arabe bilang Ar-rub’, An-nisf at Ath-thalata.

Ang pagbabahagi ayon sa mga paksa ay talagang kakaiba. Ang Qur’an ay binubuo ng 114 na mga surah na hindi pantay ang laki. Mga Surah [kabanata] ay nilalagyan ng bilang at magkakasunod na mga bilang ay nakalantad bago ang pamagat ang bawat surah. Ang bawat surah ay binubuo ng mga ayah [talata] at mayroon kabuuang halos 6,327 mga talata sa buong Qur’an.

Surah [kabanata] Baqarah ay may 286 na mga ayah at ito ang pinakamalaking surah sa Qur’an.

Higit na mainam na hayaan ang mga katagang “surah”; “ayah” at kahit “Qur’an” sa wikang Arabe sa halip na subukan isalin sila sa katagang Tagalog. Ito ay mainam dahil sila ay katawagang teknikal ginamit para sa panitikang relihiyon ng Muslim.

Ang ayat [katulad ng talata] ay kadalasang tinatalaga sa pamamagitan ng aliw-iw o indayog sa tekstong Arabe. Minsan ang isang ayah ay naglalaman ng mahigit isang pangungusap o maraming pangungusap sa loob ng isang ayah. Ang isang pangungusap ay maaari ding hatiin sa pamamagitan ng paghinto [sandaling pagtigil sa pagbasa] sa ayah at babasa ka mula sa susunod na ayah para tapusin ang paksa. Gayunpaman, kadalasan ay may layon sa mga ganitong pagkakataon, ang sandaling paghinto sa kahulugan ay sa katapusan ng ayah.

Mayroon ding mga paghahati-hating makatuwiran sa mga surah para maging mga bahagi upang ipakita ang mga bahagi ayon sa mga kahulugan. Mayroon isang salita para sa bahaging ito sa Arabeng tinatawag na “ruku” at nangangahulugan itong pagyuko ng ulo pababa bilang paggalang sa Makapangyarihang Allah sa pagdarasal.

Maglagay Pa Ng Mga Kaugnayang Artikulo
Sarado na ang Komento

Tsekan Din

Bakit Ang Islam Ipinagbawal Ang Pag-inom Ng Alak?

Ang alak ay naging salot na ng lipunan simula noong sinaunang panahon pa. Ito ay patuloy n…